De organisatie behoudt zich het recht bezoekers te weigeren

De organisatie hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar, bij twijfel kan identificatie gevraagd worden

Legitimatie is verplicht

Meenemen van glaswerk, wapens en brandgevaarlijke spullen is ten strengste verboden.

Het is verboden professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven op de Website), glaswerk, plastic flessen, (alcoholische) dranken, selfiesticks indien uitgeschoven langer dan 1.5 meter en/of constructies die daarvoor niet bestemd zijn, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. De locatie van het Evenement kan ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing is op dit artikel en het Evenement welke in dat geval ook van toepassing is op het Evenement. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

Voorwerpen die als wapen kunnen dienen worden in beslag genomen.

Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Bij het aantreffen van drugs (of wapens) wordt de toegang ontzegd of verwijdering van het evenemententerrein zonder terugkeermogelijkheid. Bij het aantreffen van een bepaalde hoeveelheid drugs betrokkene wordt overgedragen aan de politie (conform het vervolgingsbeleid van het OM)

Er wordt gestreefd naar drugsvrije feesten. De organisatie houdt er desalniettemin rekening mee dat sommige personen toch drugs zullen proberen mee te nemen. Drugsbezit en -handel is verboden en het gebruik ervan kan (zware) gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Personen die in staat van dronkenschap verkeren wordt de toegang van het evenement ontzegd of worden uitgezet

Bezoekers dienen akkoord te gaan met fouillering bij de ingang.

Agressie, racisme, intimidatie, bedreiging en mishandeling zijn verboden op straffe van verwijdering

Eigen consumpties zijn niet toegestaan.

Dieren zijn niet toegestaan

Schade aan of verlies van eigendommen is voor eigen risico.

Bezoekers betreden het evenement op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek aan het evenement.

Bezoekers met voetbalshirts en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd! Dit geldt ook voor motorclubs en andere mogelijke groepskledingdracht.

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.

Zorg voor voldoende warme kleding, in de avonduren kan de temperatuur dalen.

De organisatie en bezoekers zijn te gast aan de Gaasperplas. De organisatie verzoekt daarom iedereen de natuur en elkander te respecteren.

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

Opzettelijk veroorzaakte schade aan het terrein, het pand, de inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker

Het is toegestaan om een kleine tube zonnebrand ongeopend mee te nemen (nieuwverpakking)

Deodorant is toegestaan in roller en ongeopend (nieuw verpakking)

Indien de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie

Op dit evenement zijn de algemene voorwaarden van toepassing